Szabályzat:

Szabályzatunk hamarosan elérhető az oldalon.

A szabályzatban nem részletezett kérdésekben a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv rendelkezései a mérvadóak.